Położenie

Kamienna Góra leży w południowo–zachodniej Polsce w pobliżu granicy z Republiką Czeską. Powiat kamiennogórski sąsiaduje z powiatami: jeleniogórskim, jaworskim oraz wałbrzyskim. Geograficzne granice stanowią:

  • od północy – Góry Kaczawskie i Wałbrzyskie
  • od południa – Zawory
  • od wschodu – Góry Suche
  • od zachodu – Grzbiet Lasocki

Powiat kamiennogórski rozciąga się w granicach Kotliny Kamiennogórskiej, Bramy Lubawskiej oraz Kotliny Marciszowskiej, zaś Kotlina Kamiennogórska obok Jeleniogórskiej i Kłodzkiej stanowi największe obniżenie śródgórskie Sudetów. Z kolei Bramę Lubawską należy kojarzyć z głównymi traktami handlowymi łączącymi Wrocław i Pragę, bowiem już od średniowiecza uważana była za najdogodniejsze przejście przez Sudety.

Na terenie powiatu znajdują się cztery gminy (Gmina miejska Kamienna Góra, Gmina wiejska Kamienna Góra, Gmina miejsko – wiejska Lubawka, Gmina wiejska Marciszów). W 2 miastach (Kamienna Góra, Lubawka) oraz 43 wsiach zamieszkuje 48 728 mieszkańców.
Powiat kamiennogórski rozciąga się na 396 km². Składają się nań kotliny, pasma górskie, skałki, łąki, lasy oraz gęsta sieć rzek i strumieni. W powiecie zlokalizowane są dwa miasta (Kamienna Góra i Lubawka) oraz czterdzieści trzy wsie, w których zamieszkuje ponad 48.700 mieszkańców.

Powiat kamiennogórski jest szczególnym miejscem dla turystyki, agroturystyki i gospodarstw ekologicznych, jak również dla powstawania nowych przedsiębiorstw, dla których atrakcyjne jest umiejscowienie powiatu na szlaku Szczecin – Wrocław – Praga. W 1997 roku powstała na terenie powiatu Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości, która stwarza dogodne warunki ekonomiczne (m.in. zwolnienia z podatków) dla nowo powstałych na jej terenie podmiotów. Z kolei bliskość Karkonoszy oraz piękno okolicy staje się ważnym argumentem na promocję regionu pod kątem turystycznym.