Kultura i edukacja

muzea
ośrodki kultury
biblioteki
stowarzyszenia kulturalne
placówki oświatowe

MUZEA

Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego

Zanim w Kamiennej Górze powstało muzeum, od XVIII w. działała już tutaj biblioteka przy ewangelickim Kościele Łaski, od nazwiska fundatora nazywana „Biblioteką Wallenberga”. Gromadzono w niej nie tylko rękopisy i pergaminy, lecz również osobliwości z różnych regionów świata. W 1932 r. otwarto muzeum regionalne (Heimatmuseum), prezentujące kolekcje: geologiczną, przyrodniczą, historyczną, archeologiczną i etnograficzną. Muzeum gromadziło również publikacje tworząc własną bibliotekę. Po II wojnie światowej, w 1947 muzeum ponownie rozpoczęło swoją działalność, jednak polityka późniejszych władz doprowadziła do przekazania sporej części eksponatów (ceramikę, szkło, militaria i in.) do innych placówek muzealnych. Od 1969 r. muzeum regionalne przekwalifikowano i wyspecjalizowano, nadając mu również nową nazwę Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego.

Obecnie muzeum posiada ok. 13 tys. eksponatów, przede wszystkim związanych z tkactwem, ale i ze sztuką. W dziale tkactwa najliczniej reprezentowanymi eksponatami są czepce śląskie, warsztaty tkackie oraz rozmaite urządzenia służące do obróbki oraz przędzenia lnu i wełny. Dużą część zbiorów stanowią elementy ludowego i mieszczańskiego stroju śląskiego, szablony do znakowania tkanin, stemple do ich zdobienia, wzorniki oraz chorągwie cechowe.
Dział sztuki posiada dużą kolekcję numizmatów (ok. 8500 sztuk), spośród których do najcenniejszych należy skarb monet srebrnych z XV i XVI wieku znaleziony w 1961 r w Dębrzniku. Muzeum posiada także kolekcje naczyń oraz wyrobów kowalskich i ślusarskich. Eksponaty etnograficzne to w dużej mierze meble śląskie, rzeźba oraz malarstwo na szkle.

Muzeum prowadzi działalność edukacyjną w postaci lekcji muzealnych oraz zajęć plastycznych, w ramach działalności wystawienniczej zaś prezentuje ekspozycje czasowe o różnej tematyce oraz wystawy stałe:
Z dziejów Kamiennej Góry
„Rozwój tkactwa i włókiennictwa na Dolnym Śląsku”
„Dawna wieś dolnośląska”

W 1996 roku muzeum zaczęło organizować koncerty muzyki klasycznej, inicjując tym samym organizowanie od 1999 r. Festiwalu Muzycznego Kamienna Góra – Krzeszów.
Muzeum czynne jest:
od wtorku do piątku
8.00 – 16.00
Grupy powyżej 10 osób – po wcześniejszym umówieniu – oprowadza przewodnik
Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego
Pl. Wolności 11
58-400 Kamienna Góra
tel. (75)744 22 75
e-mail: muztkdol@poczta.wp.pl

Mestske Muzeum Zacler
tel. +420 499 739 225


OŚRODKI KULTURY

Centrum Kultury w Kamiennej Górze
ul. Kościuszki 4
58-400 Kamienna Góra
Tel. (0prefiks75)744 28-75

Ośrodek Pracy Twórczej – Dom Trzech Kultur „Parada”
Niedamirów 35
tel.(075) 746 60 21
kom. 0 603 762 017
e-mail: parada@wp.pl


BIBLIOTEKI

Biblioteka Publiczna
ul. Kościuszki 458-400 Kamienna Góra
tel. (075) 645 35 05

Filia Nr 1
ul. Słowackiego 40
58-400 Kamienna Góra

Filia Nr 2
ul. Tkaczy Śląskich 26
58-400 Kamienna Góra

Ilość Woluminów: 78125
Liczba czytelników: 4444

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna
Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Jeleniej Górze
ul. Papieża Jana Pawła II 17
58-400 Kamienna Góra
tel. (75) 744-26-96

Ilość woluminów: 30000
Liczba czytelników: 886


STOWARZYSZENIA KULTURALNE NA TERENIE POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO

- Kamiennogórskie Towarzystwo Regionalne
– Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-folklorystyczne „Liczyrzepa”
– Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej  Górze „Quintus”
– Stowarzyszenie Edukacji Europejskiej
– Stowarzyszenie Regionalne „Dialog”
– Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Perła Baroku”
– Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego „Tkacze Śląscy”
– Fundacja Polsko-Czesko-Niemieckiej Współpracy Kulturalnej „Parada – Dom Trzech Kultur”
– Fundacja Rozwoju Miasta i Gminy Lubawka „Brama Lubawska


PUBLICZNE PLACÓWKI OŚWIATOWE

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze:
– Liceum Ogólnokształcące (4-letnie)
– Liceum Ogólnokształcące (3 letnie po gimnazjum)
– Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (po szkole podstawowej)
– Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (po szkole zawodowej).

Dane teleadresowe:
ul. M. C. Skłodowskiej 2
58-400 Kamienna Góra
tel. (075) 645-01-82

2. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze:
– Liceum Ekonomiczne (5-letnie)
– Liceum Handlowe (5-letnie)
– Technikum Technologii Żywienia i Gospodarstwa Domowego (5- letnie)
– Technikum Ekonomiczne (4-letnie po gimnazjum)
– Technikum Handlowe (4-letnie po gimnazjum)
– Technikum Technologii Żywienia i Gospodarstwa Domowego (4-letnie po gimnazjum)
– Technikum Drogownictwa (4-letnie po gimnazjum)
– Technikum Budownictwa (4-letnie po gimnazjum)
– Liceum Profilowane (3-letnie po gimnazjum)
– Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodocianych pracowników (po szkole podstawowej)
– Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodocianych pracowników (po gimnazjum)
– Liceum Handlowe dla Dorosłych (3-letnie po szkole zawodowej)
– Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (3-letnie po szkole zawodowej)
– Technikum Mechaniczne dla Dorosłych (3-letnie po szkole zawodowej)
– Technikum Technologii Żywienia dla Dorosłych (2,5-letnie po szkole zawodowej)
– Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych (2-letnia)
– Studium Policealne dla Dorosłych o specjalności „przedsiębiorczość”.

Dane teleadresowe:
ul. Traugutta 2
58-400 Kamienna Góra
tel. (075) 645-02-00

3. Zespół Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze:
– Szkoła Podstawowa Specjalna
– Gimnazjum Specjalne

Dane teleadresowe:
ul. M. Fornalskiej 11
58-400 Kamienna Góra
tel. (075) 645-02-19

4. Powiatowe Centrum Edukacji w Kamiennej Górze:
– Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej
– Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Dane teleadresowe:
ul. Papieża Jana Pawła II 17
58-400 Kamienna Góra
tel. (075) 645-02-44
5. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Kamiennej Górze:
Dane teleadresowe:
ul. Armii Ludowej 7
58-400 Kamienna Góra
tel. (075) 645-02-40